TR EN

Kurumsal Yönetim

  • Şirketlerin kamu ve özel kuruluşlar ile olan hukuki ilişkilerinin ve ihtilaflarının yürütülmesi,
  • Şirket işlemlerinin hukuka ve kanunlara uygunluk denetimi,
  • Genel kurullar,
  • Şirketlerce yapılması zorunlu olan gerekli ihbar ve bildirimlerin takibi ve yapılması gibi
  • Özellikle Borsa İstanbul halka açık şirketlerin tabi olduğu kuralların uygulanmasında, risk analizi ve denetimlerde, idari due diligence konularında, idari inceleme ve soruşturmalarda danışmanlık, yönetim kurullarının sorumlulukları, kamu kurumları nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması konularında hizmet sunmaktayız.
facebook Copyright © 2014 ERGENÇ HUKUK BÜROSU
Tüm Hakları Saklıdır.