TR EN

Kamu Özel Ortakları

Klasik uygulaması devlet tekelinde olan hizmetlerin, kar maksimizasyonu amacıyla özel sektöre açılmasını ifade eden "kamu özel ortaklıkları", son yıllarda uygulanmaya başlayan ve gelecekte önemi daha da artacak yeni nesil bir iş finansmanı ve ortaklık modelidir. Kamu Özel ortaklıklarında özellikle sağlık, ulaşım ve alt yapı inşası gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kamu özel ortaklıklar konusunda kapsamlı müşavirlik vermekteyiz.

İhaleye hazırlık işlemleri, sözleşme hazırlık işlemleri ve müzakerelerde, inşaat-tedarik-taşeronluk sözleşmeleri dâhil her türlü sözleşme tanziminde özelleştirme konularında, devlet teşvikleri konusunda, özel amaçlı şirketlerin (SPV) oluşumunda, ortak girişim oluşumlarında, proje finansmanı ve kredi temini konularında yerli ve yabancı şirketlere hukuki konularda hizmet sunmaktayız.

facebook Copyright © 2014 ERGENÇ HUKUK BÜROSU
Tüm Hakları Saklıdır.