TR EN

İflas Erteleme / Finansal Yeniden Yapılandırma

Sektör ayrımı yapmaksızın, büyük, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve finansal bakımdan darboğazda olan şirketlerin borç konsolidasyonu ve ekonomik darboğazdan çıkması için yeniden yapılandırma konusunda çok kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Büromuz bu konuda sayısız yapılandırma yapmış olup ekonomik darboğaz yaşayan şirketlere yabancı fon kaynaklı kredi temini, iflas erteleme gibi çeşitli enstrümanlar kullanılarak mali durumlarının düzeltilmesi ve krizden çıkış amacıyla

  • Banka ve finans kuruluşlarıyla müzakereler,
  • Şirket yeniden yapılandırması,
  • Finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları,
  • İflas erteleme davaları,
  • Doğrudan iflas ve konkordato davaları ve alacaklılar ile müzakereler büromuzda verilen hizmetlerden bazılarıdır.

Bu konularda gerek hukuki danışmanlık gerekse dava vekilliği yapmaktayız.

facebook Copyright © 2014 ERGENÇ HUKUK BÜROSU
Tüm Hakları Saklıdır.