TR EN

Dava Takibi

Dava avukatlığı büromuzun ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır.

Prensip olarak, Müvekkillerimizin taraf olduğu ihtilafları ilk önce sulh ve uzlaşma ile çözmeyi amaçlarız. Ancak, günümüzde ticaretin son derece geliştiği, alışverişin ve anlaşmaların bir bilgisayar tuşuna basmak kadar kolay yapıldığı bir dönemde bu yöntemlerin her zaman uygulanması mümkün olmuyor. Bu gibi hallerde yargı organlarına başvurmak kaçınılmazdır.

Müvekkillerimizi cezai, adli, idari, mali ihtilaflardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin her kısım ve derecesindeki davalarda temsili için hizmet vermekteyiz.

Her türlü hukuki anlaşmazlıkta deneyim sahibi olmakla birlikte özellikle, şirketler arası ticari anlaşmazlıklardan kaynaklanan tüm davalar, şirket ortakları arasındaki davalar, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaf, işçi-işveren arasındaki davalar, aile hukukundan kaynaklanan davalar, fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tanıma ve tenfiz davaları, vergi ve idare Mahkemeleri nezdinde görülen davalarda hizmet vermekteyiz.

Dava avukatlığının yanı sıra tahsili gecikmiş alacakların takibi ve tahsili konularında banka ve finans kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.

facebook Copyright © 2014 ERGENÇ HUKUK BÜROSU
Tüm Hakları Saklıdır.